forbot
  • Silver AuRoom
  • Danh mục hàng
  • Các sản phẩm kim hoàn
Các sản phẩm kim hoàn
  • Các sản phẩm kim hoàn
  • Các sản phẩm kim hoàn
  • Các sản phẩm kim hoàn
  • Các sản phẩm kim hoàn
  • Các sản phẩm kim hoàn

Các sản phẩm kim hoàn

Đang có sẵn | Wholesale and retail
715.68 UAH(27 USD)
Wholesale: 561.94 UAH(21.20 USD) từ 15 c
Thương hiệu:Silver AuRoom
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Các sản phẩm kim hoànMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Thương hiệu: Silver AuRoom
Sản xuất tại: Ukraina
Cân nặng: 5.49 g
Giới tính: Dành cho phụ nữ
Vật liệu: Silver
Mẫu thử bạc: 925
Mẫu thử vàng: 375
Information is up-to-date: 21.11.2017

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Belaja tserkov (Ukraina) từ công ty Silver AuRoom.
Similar products